Welcome to Palacký University Olomouc online nomination and application system

ERASMUS
& EXCHANGE PROGRAMMES

Aplikace pro správu mobilit

Historie změn

0.9.0 (10. 3. 2017)

update
Obecné
  • Přidány nominace pro přijíždějící studenty